Русенски истории
ЕДНО УЧИЛИЩЕ НА 60 ГОДИНИ!

15 септември 1963 г. в Русе се открива гимназия с преподаване на английски език, повече по темата тук

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

Освобождението на Русе

120 години от първата кинопрожекция в България

Добри Немиров

Бални страсти от преди две столетия

Русенската тарла

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

"В началото бе словото"

Димитър Вятовски

Здравко Кисьов 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

Река Дунав

Васил Левски - 180 години безсмъртие

Спомен за ваканцията

Стоян Михайловски

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

Как русенци са творили добро в миналото

Леон Даниел

Пробуждането като състояние на духа 

Сирни Заговезни

Всички лица на жената

Спасяването на българските евреи

Проф. Венелин Ганев 

Надя Винарова 

Български червен кръст

Спортът - воля, дух, обединение на хората

Асен Русков - да създадеш театър и да си част от историята на киното

Съединението - или как русенци се включват в звездния миг на България

Първият учебен ден – безстрашен скок в морето от знания!

Началото на волейболната игра в Русе и региона

115 г. от създаването на археологическата сберка при русенската мъжка гимназия "Княз Борис"

- 125 г. от рождението на Негово Величество Цар Борис III Обединител - последният властвал български монарх

- Любовни писма на повече от 100 години ни разкриват непреходната сила на любовта

- Зараждане на борбата в Русе и региона

- Разходка до Париж за рождения ден на Айфеловата кула

- Мотоциклетни вълнения... или как се заражда този спорт в Русе

- Светлините на града 140 години от изобретяването на електрическата крушка

- Каква е връзката между пощенските марки, магазин за шапки и американския град Чикаго?

Балетът като магия

- Русенецът Йордан Змейски срещу Дико Илиев за авторството на любимото "ДУНАВСКО ХОРО"

- 125 години от рождението на Гео Милев - космополита борещ се срещу глупостта

- С поздрав към носителя на Оскар за шахмат Веселин Топалов

- Русе и борбата му с епидемиите в миналото

- 60 години куклен театър в Русе

- Животът на "ПЕВЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" в Русе. 170 години от рождението на Иван Вазов

- Бадминтонът в Русе - вчера, днес и утре

- Фамилия Оджакови

- Когато в киносалоните започва да звучи екранът

- Няколко поколения русенски лекари - фамилия Доганови

- Заедно на сцената и в живота

- Петър Морзов - талантлив художник, първи в България фоторепортер и творец с безброй интереси

- Община Русе в Деня на Общините

- Как се строи град

- 1918 г. или как епидемия прекъсва русенския театрален живот

- Магията на танца води Димитър Гайдаров в Русе

- От партийните архиви за строителството на летище Русе

- С музика в сърцето - 110 години от рождението на Борислав Михайлов

- Ярката звезда на русенската опера

 

Новини

ЕДНО УЧИЛИЩЕ НА 60 ГОДИНИ!
26.06.2023

Със заповед от № 211 от 28 юни 1963 г. на министъра на Народната просвета Ганчо Ганев, считано от 15 септември 1963 г. в Русе се открива гимназия с преподаване на английски език като общообразователно средно езиково учебно заведение с петгодишен курс на образование. В заповедта се упоменава, че гимназията в Русе обхваща районите на 13-те окръзи в Северна България.

 

На 5 юли 1963 г. е проведен и първият приемен изпит по български език. Държавният план-прием е определен за 75 ученика, разпределени в 3 паралелки по 25 деца като едната паралелка е за Русенски окръг, а другите две за останалите окръзи. На изпита се явяват 840 ученика, което показва огромния интерес още от първата година и определя необходимостта от такъв род училище в региона. Интересно е да се отбележи, че още през 1960 г., началникът на отдел „Просвета и култура“ при Окръжен народен съвет – Русе, Йордан Саманджиев, подготвя докладна записка в която обосновава необходимостта от разкриване на Средно политехническо училище с преподаване на чужди езици в града ни. Доводът е, че Русе като „един от крупните стопански и културно-просветни центрове“ се посещава от много чужденци, а река Дунав и Мостът на дружбата, както в онези години се нарича Дунав мост, „правят нашия град прозорец на страната ни към Европа“. Местата, където може да се изучава чужд език са малко – освен задължителните часове има и езикови школи към читалищата, но те не могат да удовлетворят потребностите. А „владеенето на чужди езици е един от показателите за общата култура на народа“.

 

За учебна сграда по Решение на Бюрото на Окръжен комитет на БПК (Протокол № 14 от 6 юли 1963 г.) и със заповед на Окръжен народен съвет – Русе е определена сградата на Медицинския техникум на ул. „Ив. Вазов“ № 24а, от която да се отделят 3 класни стаи и 2 по-малки стаи за административни нужди, а за пансион – сградата на бившата община на ул. „Д. Благоев“ (дн. ул. „Княжеска“). И въпреки, че времето за организация и обзавеждане на учебните помещения и пансиона е твърде кратко, ентусиазмът на ръководството и назначените учители и помощен персонал е голям и те успяват да се подготвят за началото на учебната година на 15 септември 1963 г. Условията обаче са трудни – сградата, определена за училището е малка, липсват учебни помагала, в стаите има само малки подвижни черни дъски. В Русе липсват и преподаватели по английски език. За да се попълни нужният щат са привлечени учителки от София и Пловдив, а от Англия пристига преподавател по физика и химия. В различни времеви периоди по договор са назначавани и други преподаватели – англичани, на които Окръжен народен съвет предоставя обзаведени жилища. Интересен учебен прийом от първите години, с цел учениците да бъдат изолирани от родителите си и гражданите и да общуват само на английски език, е задължителното нощуване в пансиона (дори и за учениците от Русе), като само в събота се разрешава да бъдат в домовете си. Тази система отпада през 1967 г. 

 

Със заповед на Окръжен народен съвет от учебната 1966/1967 година гимназията и пансионът са преместени в Парка на младежта, в сградата на някогашния френски пансион „Нотр Дам де Сион“. Това е сграда с история, която обвързва бившия френски колеж с настоящата английска гимназия и я прави продължител на традициите на чуждоезиковото обучение в Русе. Тя е построена в далечната 1908 г. по проект на италианския архитект Михаил Пернигони като част от комплекса на Католическото братство. Според проекта сградата е трябвало да има П-образна форма, но той е изпълнен отчасти, без едното крило, и по този начин придобива Г-образна форма. Поради тази причина главната фасада е асиметрична, а входът е разположен в средата й. Третият етаж е предназначен за пансион, отначало – само за момичета, общежитието за момчетата до 1975/1976 учебна година си остава на старото място, а след това е преместено.

 

През септември 1968 г. по решение на Окръжен народен съвет Гимназията с преподаване на английски език е наименувана „Гео Милев“. Тогава е създаден и Химн на гимназията по текст на ученичката Румяна Захариева и музика на преподавателя по пеене Добри Балабанов.

 

Първите випуски изучават само английски език, но от учебната 1983/1984 г. със заповед на министъра на Народната просвета се разкриват две паралелки с изучаване на френски език, а от учебната 1984/1985 г. и две паралелки с изучаване на немски език, факултативно се изучава испански език. Това разрастване увеличава и престижа на училището. Установен е пряк контакт и се извършва обмяна на опит с езиковите гимназии в София и Варна. Създават се и се поддържат близки интеграционни връзки със Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Русенски университет „А. Кънчев“, с културните институции в града, които допринасят за хармоничното развитие на младите хора.

 

Гимназията е училище с утвърдени дългогодишни традиции. Тя е едно от първите в България училища, асоциирани към UNESCO (от 1976 г.), включвайки се в неговите програми, насочени към образование в интерес на международното сътрудничество и мира. Признание за авторитета, който има сред останалите асоциирани училища в България е избирането ѝ за домакин на Първата национална конференция на асоциираните училища в България през 1982 г. и за главен представител и координатор за провеждането на международен семинар по проблемите на образованието за околната среда в рамките на проекта на UNESCO „Синият Дунав“ през 1993 г. В семинара вземат участие 76 представители на средни училища и университети от всички крайдунавски държави, експерти от UNESCO, представители на международни организации и научни институти. През своето 60-годишно съществуване училището се включва в разнообразни регионални, национални и международни проекти („Синият Дунав“, „Култура на мира“, „Това е нашето време“, „Европа в училище“, „Сократ“, „Сътрудничество“, „Изграждане на мрежа от студентски и ученически сдружения за защита на природата“, „Обич за града, в който живеем“, „Перспективи“, „Младежки парламент“ и др.), даващи възможност и на учители и на ученици да обогатят знанията си, да общуват с колеги от други държави, осъществявайки ползотворно сътрудничество, а чрез опознаване на чуждите образователни системи да спомогнат за подобряване на образователната система в България. Проектите за опазване на околната среда, за защитата на човешките права и мира, за глобалните проблеми и международното разбирателство са приети от Секретариата на UNESCO и по негова препоръка добрите постижения и практики на училището са разпространени до другите асоциирани към UNESCO училища и клубове.

 

В Английската гимназия работят утвърдени учители, чиито професионални качества ги правят конкурентноспособни при подбор за съставяне на учебници и помагала за специализираните езикови училища. Те участват и в проекти на Британския съвет за езикова подготовка, с които надграждат знанията си.

 

През годините гимназията има решава роля в живота на много млади хора както в личен, така и в професионален план. Тя ги изгражда не само като знаещи и можещи професионалисти, тя ги изгражда като хора с широка обща култура и знания в различни области, като личности, готови да заемат своето място в живота. И не случайно голяма част от възпитаниците се връщат след години като преподаватели в гимназията.

Таня Великова
Държавен архив - Русе

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

 

     

 

                                                                                       

                                                                                

Съмишленици