Русенски истории
Спортът - воля, дух, обединение на хората

От 2006 г. 17 май е обявен за Ден на българския спорт и празнуват всички, които работят в сферата на спорта. През далечната 1894 г. българският спорт прави първите си крачки, с пристигането на швейцарските учители по физическо. Русе може да се гордее, че е един от малкото градове, в които Шарл Шампо, Луи Айер и компания внасят футболни топки, боксови ръкавици, ски. Луи Айер дори е учител по физическо в Русенската мъжка гимназия в периода 1912 – 1915 г. Повече за постиженията на Русе свързани със спорта може да прочетете тук

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

 

Пробуждането като състояние на духа 

 

Сирни Заговезни

 

Всички лица на жената

 

Спасяването на българските евреи

 

Проф. Венелин Ганев 

 

Надя Винарова 

 

Български червен кръст

Interreg V-A Romania-Bulgaria

Проект "Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм" насърчава устойчивия туризъм
05.02.2016

                                 

 

Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" е бенефициент и партньор по проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ (ИМПАКТ), код на проекта 15.2.1.056, финансиран по Европейската програма за трансгранично сътрудничество INTERREG Румъния-България, с водещ бенефициент Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“. Стойността на проекта е 1 387 448,53 EUR.

 

Туризмът е един от най-силните активи на трансграничния регион свързан със заетостта и оборота в услугите, но страда от сезонността, както и от  неравномерното разпределение на туристическия пазар между брега на Черно море и останалата част на територията, където не е разработен достатъчно.

 

За да се справи с този проблем проектът IMPACT цели да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги.

 

Основни дейности и резултати, които са предвидени за постигането на тези цели са:

•        Създаване на пространствена база данни за културни, природни и исторически обекти на територията на целия трансграничен район

•        Разработване на иновативна и интерактивна онлайн базирана ГИС платформа за предоставяне на информация и туристически услуги

•        Обединяване на минимум 5 комплексни туристически маршрута за целия трансграничен район – култура и история, природа и спорт, религия, селски туризъм и вино и гурме.

 

Веднъж разпознали трансграничната област като атрактивен район на нови дестинации, туристите ще се увеличат броя на посещенията си, както и продължителността на престоя си и областта ще стане основна туристическа локация, а не допълваща както досега. В резултат на това се очаква в рамките на 5 години след приключване на проекта, броят на нощувките в трансграничния район да се увеличи с 100 000, а броят на посещенията на обектите на културното и природно наследство и атракции включени в проекта - с 2 500.

 

 

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                                                                                                                                                                                              

 

 

Съмишленици