Русенски истории
Всички лица на жената

8 март е денят, в който жените днес си припомнят и почитат дамите от миналото, които стъпка по стъпка са допринесли за една по-голяма независимост във всички сфери на живота. Тази независимост е изградена от малки триумфи, като правото да носиш къса пола или големи – като правото да гласуваш и сама да бъдеш избирана. Толкова много жени по света са били пионер в различни области, че е трудно да обхванем с поглед цялото това наследство, което днес малко или много приемаме за даденост. Нашето родно наследство също не е за пренебрегване. Любопитна информация, посветена на празника може да прочетете тук

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

 

Пробуждането като състояние на духа 

 

Сирни Заговезни

 

Interreg V-A Romania-Bulgaria

Проект "Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм" насърчава устойчивия туризъм
05.02.2016

                                 

 

Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" е бенефициент и партньор по проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ (ИМПАКТ), код на проекта 15.2.1.056, финансиран по Европейската програма за трансгранично сътрудничество INTERREG Румъния-България, с водещ бенефициент Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“. Стойността на проекта е 1 387 448,53 EUR.

 

Туризмът е един от най-силните активи на трансграничния регион свързан със заетостта и оборота в услугите, но страда от сезонността, както и от  неравномерното разпределение на туристическия пазар между брега на Черно море и останалата част на територията, където не е разработен достатъчно.

 

За да се справи с този проблем проектът IMPACT цели да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги.

 

Основни дейности и резултати, които са предвидени за постигането на тези цели са:

•        Създаване на пространствена база данни за културни, природни и исторически обекти на територията на целия трансграничен район

•        Разработване на иновативна и интерактивна онлайн базирана ГИС платформа за предоставяне на информация и туристически услуги

•        Обединяване на минимум 5 комплексни туристически маршрута за целия трансграничен район – култура и история, природа и спорт, религия, селски туризъм и вино и гурме.

 

Веднъж разпознали трансграничната област като атрактивен район на нови дестинации, туристите ще се увеличат броя на посещенията си, както и продължителността на престоя си и областта ще стане основна туристическа локация, а не допълваща както досега. В резултат на това се очаква в рамките на 5 години след приключване на проекта, броят на нощувките в трансграничния район да се увеличи с 100 000, а броят на посещенията на обектите на културното и природно наследство и атракции включени в проекта - с 2 500.

 

 

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                                                                                                                                                                                              

 

 

Съмишленици