Русенски истории
Проф. Венелин Ганев

Денят на Конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите предци, които, с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.,  поставят началото и въвеждат конституционализма и правото като основополагащи принципи в устройството на  младата българска държава. Учредителното събрание изработва първата българска конституция в духа на възрожденските идеали, съчетани с най-модерните възгледи за държавността в Европа, за да осигури и защити своите граждани във всички сфери на обществения живот.  От тогава до днес българските юристи отстояват тези достижения, а ние като русенци можем да изпитваме огромна гордост, че част от големите имена - пазители на правото е роденият в Русе проф. Венелин Ганев. Повече за живота на известния общественик можете да прочетете тук

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

 

Пробуждането като състояние на духа 

 

Сирни Заговезни

 

Всички лица на жената

 

Спасяването на българските евреи

Новини

Семинар "Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение" в РУ
18.05.2017

На 17 май 2017 г. в зала 2Г.204 „Вернер фон Сименс“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе научен семинар на тема Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение, включващ технически презентации и демонстрации на живо. Събитието бе организирано от Центъра за трансфер на технологии и привлече над 60 участници – студенти, научни работници и инженери, както и преподаватели от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. Семинара откри доц. д-р Теодор Илиев – ръководител на Центъра за трансфер на технологии, а приветствие от името ректора поднесе проф. д-р Диана Антонова - зам.-ректор по научноизследователската работа. С откриващи думи се включи и инж. Виктор Митрев – мениджър системи за автоматизация в Сименс България. Лектори на семинара бяха: инж. Бойко Бойков – технически експерт системи за автоматизация, инж. Здравко Александров – мениджър индустриален контрол; инж. Петър Кацаров – мениджър задвижващи технологии; инж. Ангел Ангелов – технически експерт задвижващи технологии; инж. Антон Наумов – инженер продажби.

 

Участниците се запознаха с последните новости в платформата на Siemens TIA Portal, иновации в индустриалната автоматизация, възможности за повишаване на продуктивността на производството, решения и референции в тази област, базирани на TIA (Totally Integrated Automation). Лекторите на семинара представиха софтуер пакет Digital Enterprise – отговор на Сименс на изискванията на Industry 4.0, както и основните изисквания, които са поставени към основата на бъдещите индустриални концепции Totally Integrated Automation – сигурно управление на данните; световни стандарти; унифицирани стандарти. При технологията TIA съществува така наречената хоризонтална и вертикална интеграция, включваща в себе си автномно изпълнение на инженерни задачи; PLN интеграция; ефикасни облачни технологии; виртуален тест и пуск; интегриране на инженеринговия мениджмънт; защита на машините и производствените процеси; събиране на данни и облачни услуги; комуникационни протоколи за обработка на IoT данни.

 

На семинара присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Диана Антонова, ръководителят на Центъра за кариерно развитие проф. д-р Иван Евстатиев, ръководителите на катедри „Телекомуникации“ и „Автоматика и мехатроника“ – доц. д-р Нина Бенчева и доц. д-р Цветелина Георгиева, преподаватели, докторанти и студенти и представители от бизнеса, които поставиха въпроси във връзка с трудностите, които срещат при работа с продуктите на Siemens.

 

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                                                                                                                                                                                              

 

 

Съмишленици