Русенски истории
АСЕН РУСКОВ - ДА СЪЗДАДЕШ ТЕАТЪР И ДА СИ ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА…

Технологиите така бързо се усъвършенстват, че вече дори можем да гледаме филм с вкарани физически ефекти в киносалоните, както е в т.нар. "4D кино" (а вече могат да се срещнат и 5D, 6D, 7D, та до 12D формати, но всички те са вариации на 4D киното с различни физически ефекти и атракции). Замисляме ли се, обаче какви са забавленията в миналото? Вероятно не! Това е причината да ви разкажем за актьора Асен Русков и за връзката му с Русе и първият български цветен филм. Прочети вовече тук!

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

 

Пробуждането като състояние на духа 

 

Сирни Заговезни

 

Всички лица на жената

 

Спасяването на българските евреи

 

Проф. Венелин Ганев 

 

Надя Винарова 

 

Български червен кръст

 

Спортът - воля, дух, обединение на хората

Новини

8 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ. 140 ГОДИНИ В ПОМОЩ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ.
14.05.2018

На 8 май Българският червен кръст отпразнува своята 140-годишнина от създаването си. Първите червенокръстки дружества се учредяват още през 1878 г. Веднага след Съединението на двете български области на 20 септември 1885 г. е създадена и Националната организация на червенокръстците с председател митрополит Климент. Тя е утвърдена с официален указ на първия български княз – Александър Батенберг, който взема БЧК под свое покровителство. Организацията е призната и от Международния комитет на Червения кръст в Женева с писмо от 20 октомври 1885 г. 

 

Русенският клон на Български червен кръст е създаден на 24 август 1926 г. Привечер, към 18 часа, в сградата на Русенското окръжно управление (сградата, в която днес е помещава Регионален исторически музей – Русе) се събират 20-тина русенци – дейни, можещи, с хъс за промяна на града и доближаването му до модерните европейски идеи. На събранието присъстват: Негово Високо Преосвещенство Митрополит Василий, Атанас Ц. Буров (председател на Русенската търговско индустриална камара), Георги Дяков, д-р Михаил Симеонов, инж. Георги Ненов, Боян Цанков, Димитър Пенев, Йосиф Вешков, Минчо Инджов, В. Дамянов и др., а целта им е да се основе клон на Български червен кръст. Първото, което събралите се правят е да изберат председател на новото дружество. С единодушно мнозинство за такъв е определен Митрополит Василий. Избрани са и членовете на настоятелството и контролния комитет на БЧК – Русенски клон. Следваща задача на събранието е разискване на бъдещата дейност, откроявайки най-важните: благотворителност, здравно-просветна дейност, подпомагане на населението при бедствия.

 

Вече основан, Русенския червен кръст пристъпва към осъществяване на поставените при създаването си задачи, а дейностите са много и разнообразни. Подпомагат се бедни ученици, чрез заплащане на ученическата такси, закупуване на тетрадки или облекло. Така например, през 1937 г. Дружество „Червен кръст”  - Русенски клон помага на ученика Златко Златев от Столарското училище (дн. Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак” – Русе). Суми се отделят и за закупуване на храни и консумативи за безплатните ученически трапезарии. През 30-те год. на ХХ в., в Русе има 8 подобни трапезарии. Трапезарията  „Ангел Кънчев” има седем клона (при всяко първоначално училище и прогимназия). Трапезарии откриват и повечето благотворителни организации в града: Православно християнско братство „Св. Иван Рилски”,  Православно християнско братство „Св. Възкресение Христово”, Женско дружество „Добродетел”, Мюсюлманско благотворително дружество „Сахабет”, Еврейско благотворително дружество „Малбиш Арумим”, Арменско благотворително дружество „Милостив кръст” и др. Всички те дават безплатен обяд на бедните ученици, а трапезарията на Младежки червен кръст и безплатна закуска. Тази инициатива за създаване на ученически трапезарии към училищата е с изключително значение, тъй като за периода, за който разказваме, а именно началото на дейността на Български червен кръст – клон Русе, много деца отиват на училище гладни и без пари за храна. Членуващите в Младежки червен кръст събират месечни и извънредни членски вноски,  набавят се хранителни продукти, дрехи, обувки и дори рибено масло за подсилване на детския организъм. Сериозна дейност дружеството развива и за набиране средства и помощи за построяване на Павилион за туберкулозно болни при Държавна болница – Русе.

 

За нуждите на дружество, средства се събират чрез организиране на вечеринки, балове, музикално-литературни забави, театрални представления, сказки, продават се картички за най-големите християнски празници и пр. Така например през 1935 г., за патронния празник на Дружество „Червен кръст” – Русе, който тогава се празнува на Архангелова задушница, организаторите едновременно отбелязват своя ден, но и събират средства за дружеството. Седмицата преди празника започва подготовката, като се организират сказки в училищата и читалищата, за разпространение идеите на дружеството, провеждат се манифестации и се публикуват статии във вестниците. На самата Архангелова задушница се държи проповед в храм „Света Троица”, след което се провежда манифестация от членовете на „Червен кръст” – Русе, подкрепени от всички официални власти и русенските училища.  На Архангеловата задушница през 1935 г., чрез специално сформирана за целта комисия от граждани са събрани помощи в пари и натура  в размер на 62 300 лв.   

 

В по-ново време БЧК мобилизира обществеността в страната и осъществява многобройни хуманитарни акции в подкрепа на пострадалите от природни бедствия и военни конфликти в над 40 страни по света. Държавата винаги е подкрепяла Българския Червен кръст и многократно е демонстрирала уважение и признание към огромния му принос в хуманитарната област. 

 

Подпомаган силно от общественост и официална власт Български червен кръст вече 140 години работи и отстоява хуманитарните си принципи. От създаването си до сега Българският Червен кръст винаги изпълнява своята мисия за опазване здравето и живота, за намаляване на страданието навсякъде и за всеки. Тази човеколюбива организация работи с хората за хората, благодарение на хиляди доброволци, които безусловно и безкористно отдават своя труд, знания и умения в името на хуманитарната кауза, без да търсят отплата. 

 

Толя Чорбаджиева

Държавен архив - Русе

 

 

 

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                                    

 

 

                                            

 

                                                                       

 

                                                        

 

                                                                   

 

                                                                                                                           

 

 

Съмишленици