Русенски истории
Как е отбелязван Денят на детето в Русе преди 100 години

„Най-добрият начин да направим децата добри е като ги правим щастливи“ е написал отдавна Оскар Уайлд. И е прав! Защото щастливите деца, стават щастливи възрастни, които ще направят света едно по-добро място за живеене! Дали от тази максима са водени хората, които някога някъде вземат решение да има празник, посветен на децата, ние не знаем. Факт е, обаче, че вече почти 100 години много държави по света отделят специален ден от календара, за да покажат на малките човеци, че са важни и обичани! Това се случва през 1925 г. на Световна конференция в Женева, на която се разискват въпросите на детското здраве и благосъстоянието на децата. Включването на България в тази кауза става след създаването на Съюз за закрила на децата (1925 г.) от Констанца Ляпчева, княгиня Евдокия и д-р Стефан Ватев. Много скоро се учредяват и клонове на съюза в по-големите български градове. Повече ТУК:

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

Освобождението на Русе

120 години от първата кинопрожекция в България

Добри Немиров

Бални страсти от преди две столетия

Русенската тарла

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

"В началото бе словото"

Димитър Вятовски

Здравко Кисьов 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

Река Дунав

Васил Левски - 180 години безсмъртие

Спомен за ваканцията

Стоян Михайловски

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

Как русенци са творили добро в миналото

Леон Даниел

Пробуждането като състояние на духа 

Сирни Заговезни

Всички лица на жената

Спасяването на българските евреи

Проф. Венелин Ганев 

Надя Винарова 

Български червен кръст

Спортът - воля, дух, обединение на хората

Асен Русков - да създадеш театър и да си част от историята на киното

Съединението - или как русенци се включват в звездния миг на България

Първият учебен ден – безстрашен скок в морето от знания!

Началото на волейболната игра в Русе и региона

115 г. от създаването на археологическата сберка при русенската мъжка гимназия "Княз Борис"

- 125 г. от рождението на Негово Величество Цар Борис III Обединител - последният властвал български монарх

- Любовни писма на повече от 100 години ни разкриват непреходната сила на любовта

- Зараждане на борбата в Русе и региона

- Разходка до Париж за рождения ден на Айфеловата кула

- Мотоциклетни вълнения... или как се заражда този спорт в Русе

- Светлините на града 140 години от изобретяването на електрическата крушка

- Каква е връзката между пощенските марки, магазин за шапки и американския град Чикаго?

Балетът като магия

- Русенецът Йордан Змейски срещу Дико Илиев за авторството на любимото "ДУНАВСКО ХОРО"

- 125 години от рождението на Гео Милев - космополита борещ се срещу глупостта

- С поздрав към носителя на Оскар за шахмат Веселин Топалов

- Русе и борбата му с епидемиите в миналото

- 60 години куклен театър в Русе

- Животът на "ПЕВЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" в Русе. 170 години от рождението на Иван Вазов

- Бадминтонът в Русе - вчера, днес и утре

- Фамилия Оджакови

- Когато в киносалоните започва да звучи екранът

- Няколко поколения русенски лекари - фамилия Доганови

- Заедно на сцената и в живота

- Петър Морзов - талантлив художник, първи в България фоторепортер и творец с безброй интереси

- Община Русе в Деня на Общините

- Как се строи град

- 1918 г. или как епидемия прекъсва русенския театрален живот

- Магията на танца води Димитър Гайдаров в Русе

- От партийните архиви за строителството на летище Русе

- 60 години русенски духов оркестър

- Посещение на Цар Борис III в Русе преди 100 години

- От архивите на русенския Яхтклуб

90 години от рождението на маестро Георги Делиганев

Дарителски фондове в русенска девическа гимназия

Новини

Община Русе в Деня на Общините
12.10.2021

Във връзка с датата 12 октомври, обявен за ден на Общините нека да припомним интересни факти от най – ранната история на Русенската община, която е една от най-старите общини. Как една територия се превръща в община? Разбира се, когато вече е налице орган на местно самоуправление. А конкретно за Русе първите наченки за подобно общинско самоуправление намираме документирани още в ХVІІ в., а Русенската българска църковна народна община, както е известно, развива дейността си в условия на чуждо политическо господство още преди Кримската война.

Безспорно, повратен момент в местната ни история е обявяването на Русе за столица на Дунавския вилает през 1864 г. и назначаването на Ахмед Мидхат паша за пръв негов валия. Създаденият в тази връзка Закон за вилаетите регламентира официален статут на иноверните общини. С „Учредителен закон за създаване на Дунавска област, управление на санджаците, каазите и общините, избори на управленски органи”,  документално е създаден прочутия Дунавски вилает, простиращ се от Русе до Ниш и с главен в него вилатески център конкретно крайдунавският Русчук. Библиографските данни сочат „в. Турция, № 37, 3 апр. 1865 г.”, където четем: „гл. ІІ. Съдно управление на казата. чл. 54. ВъІвІ ІвІсяка каза, един кадия са произнася върху ІвІсичките въпроси които зависят от шерията, без да са намиса в давиите които се управляват от гражданските закони”. Да уточним, че шариатът е ислямски закон, който урежда всички аспекти на живота и обществото. Това е съвкупност от правови, морални и религиозни норми на исляма, които обхващат всички страни на живота на ортодоксалните мюсюлмани. Те са заложени в Корана и Суната. Шариатът възниква в Арабския халифат през 7 век и се доразвива до 12 век. Като основен закон днес той действа в Иран, Судан, Пакистан, Саудитска Арабия и други страни. През май 2014 г. законите на шариата са въведени и в Бруней. Колкото до давиите, за тях можем да кажем само, че това са съдебни дела, процеси, които се водят в съдилищата. В закона е отбелязано още: „Отдел ІV. Управление на общината. чл. 62. Един съвет от старейшини ще са направи в общинити и за сека община, на когото числото няма да надминува дванайсет, нито да бъди по-малко от трима.”

Така съвсем закономерно идва и датата 6 февруари 1865 г., когато българската общност в града приема своя специален устав за работа на „самоуправителното си тяло”, който се назовава „Устав на българската община в Русе от 6.ІІ.1865 г. за ръководство на обществените дела сред българите в града, изборност с алтернативни предложения на ръководителите й, техните права и задължения, църковни и училищни епитропи, касиери, училищна библиотека”. Той е подписан от 70 представители на отделните махали и еснафски организации, с което фактически слага началото на официалното институционализиране на Русенската община.

Нещата добиват още по-сериозен характер на 1 март 1865 г., когато русенци избират своето дванадесет членно общинско ръководство под председателството на протосингел Нил Д. Изворов и представителното присъствие в него на видни техни съграждани, между които Костаки Маринович, Симеон Златов, Иванчо Хаджипенчович, хаджи Атанас хаджи Петкович, Димитрий Г. Ганчович, Костаки Динолов и др.

В „Протокол от събор на русенски граждани за избиране на 12 члена за първа Русенска българска община – 1 март 1865 г.”, Църковен архив, кн. 1-2, 1924-1925, с. 71-72”, е отбелязано, че „Днес на първий Марта месеца събрахме ся подписаните на общи събор в стаята на Метохът и съгласно с петия член на Установлението, като отбрахме долуназначенити 22 двадесет и двама кандидати, подадохме си тайно гласовете, от които стана явно че за г. Х. Иванча Х. Пенчевича има 42 гласове бива, а 4 не бива…Добри Иванов, Цони Илиев, Енчо Драгнев, Иван Научов. Тия четворицата бяха предварително наредени за попечители на църквата Св. Троица и Св. Георгия намери ся за благословно да останат по местата си. И тъй съгласно с 5 чл. понеже г. Костаки Маринович, Симеон Златов, Х. Иванчо Х. Пенчович, Евст. Г. Цонаков, Дим. Г. Ганович, Х. Атанас Х. Петкович и Костаки Динолов, заедно с горните попечители църковни с протосингела Отца Нила Д. Изворова ще съставляват общината като членове редовни през текущата година; и за туй според шестий чл. на предизложеното Установление удобряваме ги и ги подтвърждаваме сІъсІ саморъчните си подписи.”

Цялото това управително тяло, сътворено от най-качествените за времето си русенци, безспорно концентрира в себе си и изразява въжделенията на цялото гражданство да види в тях не само перфектните организатори и администратори на българското население в града, но и своите духовни водачи в стремежите им към културна и политическа еманципация. Чрез всички тях Русенската българска църковна народна община продължава да защитава интересите на християнското население в града и решава проблемите му в рамките на обширната Османска империя, изпълнявайки и ред други данъкосъбирателни, правни и религиозни функции.

Дейността й продължава и след Освобождението до създаването на новите органи на власт. Така идва и 15 февруари 1878 г., когато се образува Временно общинско управление, начело с Атанас Гарвалов, който става председател на новосъздадения Градски управителен съвет. Назначен е чиновнически апарат. Градът е разделен на осем подкметства въз основа на обособените вече махали. Те се оглавяват от старейшини, които поемат грижата за реда и благоустройството, за събирането на данъците и други общински задължения.

Властта в града се осъществява от общинска управа, в чийто състав влизат кметът и неговите помощници и от Общински съвет, членовете на който се избират от населението. Първите години заседава т. нар. Постоянно присъствие, избирано между членовете на оная партия, която има преобладаващо мнозинство в съвета. Избират се и почетни членове, които нямат задължението да присъстват на всички задължения. Русенската градска община осъществява своята дейност с помощта на различни отделения, обособени при нейното създаване.

Всичко това продължава до 9 септември 1944 г., когато функциите на Русенската градска община се поемат от Русенския градски народен съвет. Той е местен орган на власт, който осъществява своята политика чрез избрани от гражданите народни съветници. Ръководен орган е Изпълнителният комитет, към който има създадени 9 постоянно действащи комисии. От 1944 г. до 1948 г. работи под наименованието Градско общинско управление - Русе. През 1948 г. се променя на Градски народен съвет - Русе и като такъв съществува до 1951 г., когато е преименуван на Градски народен съвет на депутатите на трудещите се - Русе. През 1955 г. отново става Градски народен съвет - Русе, а през 1959 г. вече е Градски общински народен съвет - Русе. През 1979 г. отново променя наименованието си - Общински народен съвет – Русе. И като такъв работи до 1991 г., когато институцията е изменена в Община – Русе, която като такава съществува и до днес.

Първата община от турско време до 1897 г. била в джамия, на чието място после е построена Търговско-индустриалната камара (днес Библиотека „Л. Каравелов). От 1898 г. до 1911 г. управата се намирала в началото на ул. „Александровска”. В бившия хотел „Исляхане”, (срещу Военното окръжие) първата европейска сграда в града, в която до построяване на Доходното здание се давали театрални представления и вечеринки, Общината се помещава от 1912 чак до 1950 г. Тя е съборена през 1997 г. В продължение на 40 години – 1950 до 1990 г. Общината, или по-точно Градският народен съвет, се помещава в сегашната Съдебна палата. От 1991 г. Община Русе се премества в бившия Партиен дом.

Цветомира Димитрова
главен експерт

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

 

     

 

                                                                                       

                                                                                

Съмишленици