Русенски истории
Пробуждането като състояние на духа

На 1 ноември празнуваме Деня на народните будители. Обикновено на този ден се споменават имена като Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов …. Все познати и неоспоримо заслужили признанието ни. Но замисляме ли се колко много незнайни българи са се трудили ежедневно, давайки знания, вяра и сила българска. В Русенска област, във всяко едно село е имало училище, а в по-големите дори две, повечето отворили врати още преди Освобождението. Училището е свято място, а учителят - важна личност, заради силата, която вдъхва у децата. Повече за будителите от началото на миналия век може да прочетете тук

 

В продължение на 11 месеца Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

Новини

Как русенци са творили добро в миналото
18.10.2017

19 октомври е обявен за Национален ден на благотворителността и това ни даде повод да погледнем старите снимки и документи, за да разберем доколко благотворителността е била позната на русенци. Защото за развитието на едно общество до голяма степен може да се съди по възникването и развитието на организации, насочили своите  усилия към подпомагането на хора в нужда. Поглеждайки назад във времето, със задоволство можем да кажем, че българското общество е социално развито. Веднага след Освобождението в страната масово започват да се създават благотворителните организации. И макар с плахи стъпки в началото, русенци също тръгват по този път - да бъдат обществено ангажирани с проблеми и въпроси, на които държавното управление по различни причини или не обръща внимание, или не предлага адекватни решения. В град Русе се създават много благотворителни организации с различна насоченост, но с една обща кауза – да помагат на нуждаещите се и за развитието на града. Благодарение на тяхната неуморна и некористолюбива дейност в Русе възникват приюти за сираци и възрастни хора, безплатни ученически трапезарии и летни колонии, стопански училища, детски забавачници, колонии за туберкулозно болни и пр.

 

Безплатна ученическа трапезария към дружество "Добродетел", 1930 г.

 

Една от най-големите и дейни човеколюбиви структури в Русе е клонът на „Съюза за закрила на децата”. Създаден е  на  21 ноември 1926 г., по инициатива на  русенския окръжен управител Борис Димев и с участието на различни институции и видни граждани (Йосиф Вешков, митрополит Михаил, Кирил Старцев, Мария Бисерова, Нико Просеничков, д-р Доганов, Боян Цанков, Петко Атанасов и много други). Основната цел на организацията е всестранно подпомагане на нуждаещите се русенските деца. Една от първите инициативи на новоучредения клон е откриването на здравно - съвещателни станции – плах опит за намаляване на детската смъртност, която за началото на ХХ век е с потресаващо големи мащаби. В станциите майките трябва да придобият знания и умения за отглеждането на децата, за тяхното благоприятното развитие - както физически, така и духовно.

 

Ученички - милосърдни сестри при Български червен кръст

 

В състава на русенския клон влизат 16 благотворителни организации -  Българско дружество „Червен кръст”, Български женски съюз „Любов към родината”, Комитет на руските колонии, Женско благотворително дружество „Добродетел”, Дружество „Ангел Кънчев”, Дружество на многодетните родители,  „Борба с детската престъпност”, Израилско благотворително дружество „Малбиш Арумим”, Мюсюлманско благотворително дружество „Сахабет”, Арменско благотворително дружество  „Милостивия кръст”, Християнски православни братства и др.            

 

         Програма за Деня на детето, 1937 г.

 

Съюзът работи под патронажа на Нейно Величество царица Йоана. За осъществяване на своята дейност Русенския клон на Съюза за закрила на децата, набира средства от вноски на действителните членове на организациите, от дарения, от помощни акции, от помощи от държавата и общината, от приходи от вечеринки, томболи и др. Клонът в Русе развива разнообразна дейност -  поддържа ученически трапезарии, дневни детски домове и ясли, организира летни детски игрища, летовища, подвижна детска здравна служба и др. По инициатива на ценралното ръководство на Съюза за закрила на децата в България в Русе ежегодно започва да се отбелязва Деня на детето. Едни от най-значимите акции на Съюз за закрила на децата в България са тези за децата, пострадали от голямото Чирпанско земетресение 1928 г. и за децата преселници от Северна Добруджа след Крайовската спогодба 1940 г.     

   

На 23 ноември 1948 г. по решение на общото събрание Съюз за закрила на децата в България, клон Русе прекратява дейността си.   

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                      

                                                                                                                                                                                

 

 

Съмишленици